תפריט

חוזר מס הכנסה מס' 2016 /6 – רשות המסים בנושא: מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן