תפריט

עצמאי בעל עסק- אתה חייב לחסוך לפנסיה!

עצמאי האם אתה חייב לחסוך לפנסיה

בעל עסק עצמאי חייב להפריש לפנסיה! חל תיקון בתאריך 1/1/2017 שמחייב עצמאים להפריש לפנסיה, כמו ששכיר מחויב על פי חוק.

חוק ההסדרים כאמור, קבע כי כל עצמאי בגין 21 עד לגיל 60 מחויב להפקיד לקופת גמל לקצבה (לרבות, פנסיה), החוק אינו חל על עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום 1/1/2017.
המחוקק שם דגש על מצבים שבהם עצמאי הינו שכיר ועצמאי, כך שלא ייפגע מהשינוי הנ"ל.

 


האחים ביטן

 
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן