תשלום אגרה שנתית לרשם החברות לשנת 2020
  בימים אלה כמידי שנה רשם החברות שולח מכתבים לחברות בגין תשלום אגרה שנתית עבור שנת 2020 וכן דו"ח שנתי שצריך לדווח לרשם החברות. בעניין האגרה השנתית מצ"ב מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה: תשלום אגרה מופחתת או אגרה בשיעור מלא נקבע בהתאם למועד תשלומה: אגרה מופחתת – המשלם את האגרה השנתית לשנת […]
קרא עוד
החזר מס
"החזר מס"… מה מתחבא מאחורי צמד המילים הקוסם הזה?
קרא עוד
הפחתת מס חברות
בהתאם להחלטת ועדת הכספים מתאריך 15 בדצמבר 2016, אושרה הפחתה הדרגתית של שיעור מס חברות מ- 25% ל- 23%. הפחתת מס חברות  מבוצעת ב- 2 פעימות, פעימה ראשונה יצאה לפועל בתחילת שנת 2017 (שיעור מס חברות בשנה זו: 24%), הפעימה השנייה צפויה בתחילת שנת 2018, (שיעור מס חברות בשנה זו: 23%). הפחתה זו מצטרפת להפחתה שבוצעה בתחילת […]
קרא עוד
הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס
נושא: מכס, מע"מ, מס הכנסה ג' שבט תשע"ז 30 ינואר 2017       בחודש דצמבר 2016 פרסמה הרשות רשימות עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס. על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על העוסק / יבואן לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס, כלומר, […]
קרא עוד
מדרגות מס – מספר עובדות
כמה עובדות על חבות המס בישראל:   ✔ שיטת המיסוי הנוהגת בישראל הינה פרוגרסיבית (בשלבים) בהתאם למדרגות מס (מתעדכן כל שנה), לפיכך גובה      הכנסתו של אדם משליך על חבות המס החלה עליו.  ✔ ככל שהכנסתו של אדם גבוהה יותר כך חבות המס המוטלת על ההכנסה גדלה. ✔ חישוב חבות המס הינה לפי שכר שנתי בשנת המס […]
קרא עוד
דיווח חשבוניות מקוון
דו"ח תקופתי מוגש תוך חמישה עשר יום לאחר תקופת הדיווח, אף אם לעוסק לא הייתה כלל פעילות, משמע גם אם העסקאות הינם אפס יש לדווח. יודגש, כי במקרים מסוימים מועד הגשת הדו"ח נדחה בהתאם להחלטת הממונה.   המנהל רשאי לפטור עוסקים שחייבים בדיווח לתקופה זמנית או באופן כללי, זאת במקרה שמדובר בסוגי עוסקים שכל עסקם […]
קרא עוד
תשלום אגרה מופחתת לרשם החברות עד תאריך 28.02.2017 !!!
בימים אלה כמידי שנה רשם החברות שולח מכתבים לחברות בגין תשלום אגרה שנתית עבור שנת 2017 וכן דו"ח שנתי שצריך לדווח לרשם החברות. בעניין האגרה השנתית מצ"ב מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה: תשלום אגרה מופחתת או אגרה בשיעור מלא נקבע בהתאם למועד תשלומה: אגרה מופחתת – המשלם את האגרה השנתית לשנת 2017 […]
קרא עוד
הערכות הגשה דוחות שנת 2017
כתזכורת לשנה המסתיימת, מצ"ב מכתב בנושא היערכות לקראת תום שנת מס 2017, המפרט את המסמכים אשר עליך להעביר למשרדנו לצורך הכנת והגשת דוחות כספיים לשנת מס 2017.
קרא עוד