פנסיה לעצמאים
שינויים פנסיוניים רבים חלו בעת האחרונה בתחום הפנסיה, השינוי המהותי החל בשנת המס 2008, כאשר לאחרונה חל שינוי תפיסתי נוסף בתחום הפנסיוני – פנסיה לעצמאים. במאמר נבחן את הסוגיה שנוגעת לעדכונים בנושא פנסיה לעצמאים, כחלק מהתיקון הרחב בחוק ההסדרים שחל משנת המס 2017 ואילך.   רקע כללי ואחוזי הפרשה פנסיה לעצמאים: חוק ההסדרים כאמור, קבע […]
קרא עוד