ניהול תיק ניירות ערך- מחויב במע”מ או לא?

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏אדם אחד או יותר‏ ו‏טקסט‏‏‏

 

 

ניהול תיק ניירות ערך- מחויב במע”מ או לא?

 

ניקח לדוג’ עוסק מורשה במע”מ שמנהל תיקי ניירות ערך, כאשר, בתיק קיימת הכנסה חייבת במס.
מנגד, ניקח חברה המנהלת תיקי נוסטרו (נוסטרו הינו חשבון השקעות אשר באמצעותו מבצע הנ”ל פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך), כאשר בתיק ני”ע קיימים הפסדים מניירות ערך. הכרחי לציין כי החברה עוסקת ופועלת בתחום ניירות ערך, ייעוץ ומכירה.

 

לפני שנענה, ניקח כמה פסיקות רלוונטיות בחוק המע”מ:


בהגדרת “טובין” שבסעיף 1 לחוק מע”מ, הוחרגו ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם.
סעיף 19(ב) לחוק הרלוונטי לענייננו קובע כי “עוסק שעסקו מכירת ניירות ערך… יראו את המכירה כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמוכר לו אותם לבין מי שקונה אותם ממנו”.
סעיף 9 לחוק קובע “מחירן של עסקאות הוא ההפרש בין סך כל מחיר הרכישה של ניירות הערך, בתקופת הדוח לבין סך מכירתם”


יש להתייחס לאופן הדיווח של החברה במהלך השנים, ולהקיש מאופן ההתנהלות שלה האם רואה את ההפסדים כעסקיים או הפסדי הון, ורק מכיוון שיש הפסדים רוצה לקזז או שזאת הגישה הנהוגה, במקרה זה, ראתה החברה כרווח/הפסד הון שנים קודמות, ומזה בית היתר, הקיש מס הכנסה שלא ניתן לקזז.


ככל שישונה סיווגה של החברה לפעילות בתיק הנוסטרו כפעילות של מוסד כספי – הרי הרווחים נטו שינבעו בשנת מס מסוימת יהיו חייבים בתשלומי מס רווח. יש לזכור כי יהיה ניתן לקזז מהרווח את המס ששולם בגין שכר העובדים.


סעיף 58 לחוק מע”מ מאפשר למנהל לסווג חלק מפעילותה של החברה בסיווג אחד ואילו חלק אחר של פעילותה בסיווג שונה. 
במקרה שלנו ייתכן שעל פעילותה של החברה בתיק הנוסטרו החברה תסווג כמוסד כספי ועל כן תחויב במע”מ.
פעילות בתיק הנוסטרו, לאור ההגדרות בחוק וסיווגה של החברה כעוסק מורשה, אינה חייבת במע”מ.

 

יתר עסקאותיה של החברה ממתן שירותים חייבות במע”מ על פי הוראות החוק.

 

 

 

לקריאת הפוסט ותגובות לחצו כאן

 

 

 

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

 

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

 

להצטרפות לעמוד אינסטגרם האחים ביטן, ביטן את ביטן – רואי חשבון,לחץ כאן.

 

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו”ח ו/או רון ביטן, רו”ח ממשרדנו.

 

 

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

 

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.