תשלום אגרה שנתית לרשם החברות לשנת 2020
  בימים אלה כמידי שנה רשם החברות שולח מכתבים לחברות בגין תשלום אגרה שנתית עבור שנת 2020 וכן דו"ח שנתי שצריך לדווח לרשם החברות. בעניין האגרה השנתית מצ"ב מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה: תשלום אגרה מופחתת או אגרה בשיעור מלא נקבע בהתאם למועד תשלומה: אגרה מופחתת – המשלם את האגרה השנתית לשנת […]
קרא עוד