האם הקצאת מניות לצורך חלוקת דיבידנד בלבד נכללות בסעיף 102 לפקודה?

במאמר הבא נדון בשאלה: האם הקצאת מניות לצורך חלוקת דיבידנד בלבד נכללות בסעיף 102 לפקודה.
סעיף 102 מתייחס למצבים שבהם ניתנים לעובד אופציות/מניות לפי שני מסלולים עיקריים, מס רווח הון 25% או הכנסת עובד רגילה.
במקרה הבוחן הבא, עובד בכיר שעזב מקום עבודתו, הוקצו לו מניות לצורך חלוקת דיבידנד בלבד, ערער על גובה המס שיש לנכות. סכום החלוקה הינו 11,764,706 ₪. 
בין טענות פקיד השומה, חלוקת מניות רק לצורך חלוקת דיבידנד ללא אפשרות להפיכתם למניות לאחר עזיבת מקום העבודה, מהווים בונוס – שכ"ע, משכך יש למסות לפי מס שולי- 47% נכון להיום. בנוסף, טען פקיד השומה כי בקשה עם אישור נתקבל לצורך החלת סעיף 102 אינה מהווה אישור הקצאה, אלא אישור טכני בלבד.
בית המשפט קבע כי מדובר בעסקה לגיטימית, דיבידנד לחלוקת מניות מהווה עסקה לכל דבר ועניין. נפסק כי יחול חיוב מס 25%, מכיוון שמדובר בסעיף 102 ולא בחלוקת דיבידנד רגילה. בנוסף, חלקו של העובד לא עלה על 10%, יחס המניות לצורכי דיבידנד בשנת 2012 עמד על 9.99% 😊
***נסיק כי חשוב ונכון לתכנן מראש ולבנות תוכנית חלוקה ומסודרת, תוך הסרת מכשול שאלות מצד רשות המסים, ככל ואפשר כמובן.

שלכם,
האחים ביטן

 

להצטרפות לדף הפייסבוק העסקי ביטן את ביטן – רואי חשבוןלחץ כאן.

להצטרפות לקבוצת פייסבוק האחים ביטן, להעלאת נושאים לדיון ונושאים שחשוב לדעת ולדבר עליהם, לחץ כאן.

לפרטים נוספים ו/או שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לאבי ביטן, רו"ח ו/או רון ביטן, רו"ח ממשרדנו.

*** המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד ***

שימוש במידע המקצועי באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ ו/או חוות דעת.