בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במסוי מקרקעין – 7100