בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה- 7824