בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה- 7648