בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין – 7160