בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד 704