דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחול בשנת המס 2012- 1301