דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2016- 1214