דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2011- 1214