דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2013- 1214