דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחול- שנת 2015- 1214