הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה- תשלומים והחזרים- 7036