הודעת חברה משפחתית על הפסקת ההכרה בה כחברה משפחתית- 2590