הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2011 לחברה- 1323