הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2012 לחברה- 1323