הכנסות מחול ומס ששולם עליהן לשנת המס 2016 לחברה- 1323