העברת נכסים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה- 1512 ב