חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות חדשה- 2990א