מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית – 923