מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט 1) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 1350