נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214- דיווח קיבוצים 2017- 1228