נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214- דיווח קיבוצים 2016- 1228