קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – 905