תביעה לדמי מחייה בעד יתום הזכאי לקצבת תלוים בנפגעי עבודה- 230