תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות- 215